Terminalen

Login

I de allra flesta fall så kommer du använda ssh för att logga in på Zathras. Det är i skrivande stund det enda sättet egentligen. Telnet och liknande protokoll är avstängda, FTP är bannlyst och skall man kopiera filer till och från Zathras är det ssh som gäller.

För att ansluta behöver du ett program som pratar protokollet SSH. Det finns ett antal sådana och om du kör linux är det bara att skriva ssh för att starta det. Om du kör windows rekommenderar vi att du laddar ned ett program som heter PuTTY som fungerar bra. Om du använder detta program behöver du också ställa in rätt teckenkodning för att få svenska tecken. Vi rekommenderar att du ställer in UTF-8 i din terminal (se nedan hur man gör inställningarna) och sedan ändrar till detta i PuTTY också. Du hittar detta under inställningar / Window / Translation i Putty.

Det går också bra att använda andra program som TeraTerm eller den klient för ssh man får i Cygwin, de är alla fullt fungerande.

PuTTY

Du kan ladda ner PuTTY genom denna länk. PuTTY finns både för Windows och för Linux. Om du kör linux använd då ditt paketsystem för att installera PuTTY i stället. För Debian, Ubuntu och flera andra skriver du sudo aptitude install putty så kommer det att installeras. Även apt-get install kan användas.

När du har installerat programmet skall det konfigureras för Zathras. Följande inställningar rekommenderas att göra:

I Inställningsfönstret väljer du först Window -> Translation och därefter ändrar du "Received data assumed to be in which character set:" till UTF-8. Nästa steg är att välja "Use unicode line drawing code points".

När du gjort det kan du klicka på Session och först välja "Connection type" till SSH. Sedan fyller du i Host Name "zathras.ichimusai.org" och därefter "Port" som skall vara 70.

Nästa steg är att gå till "Saved Settings" och skriva namnet på profilen, exempelvis Zathras och sedan spara den. När du sedan vill ansluta kan du bara starta PuTTY och dubbelklicka på Zathras så ansluter den. Logga sedan in med ditt användarnamn och lösenord.

Port

Den vanliga ssh-porten är bytt mot en annan port nämligen port 70, anledningen till det är antalet probar mot standard ssh-port (22) som är ca 4000 om dagen medan mot den alternativa porten (som du fått mail om) som används är ca 4. Den skillnaden är intressant i sig men gör också att vi kan strunta i många intrpångsförsök.

ssh -p70 <login>@zathras.ichimusai.org är det korrekta sättet att ansluta från en annan linuxmaskin. 

Inställningar

Zathras installerar en standard .bashrc-fil i din hemkatalog. Längst ned i den filen finns terminalinställningar som har med språk och med teckenkodning att göra. De ser ut ungefär såhär:

export LANG=sv_SE.UTF-8
export LANGUAGE=sv:en

Dessa inställningar kan ändras av användaren själv. Använd t.ex. kommandot "nano .bashrc" för att redigera filen. Spara sedan med CTRL-o och gå ur med CTRL-x. Andra editorer finns också tillgängliga. Denna installation är dock standard i dagens Linuxvärld och torde fungera väl med de flesta applikationer. Om din terminal däremot inte alls klarar UTF-8 (Unicode) så kan du byta alla UTF-8 mot ISO-8850-15 som är standardkodning för nordiska språk.

Föredrar du i stället att köra ISO 8859 så kan du ange det genom att modifiera din .bashrc-fil. Detta görs genom kommandot "nano .bashrc" och när du är klar trycker du CTRL-O för att skriva och CTRL-X för att avsluta.

Ändra ovanstående rader till:

export LANG=sv_SE.ISO885915
export LANGUAGE=sv:en

För att köra ISO Latin eller ISO 8859 i terminalen.

Den som kör PuTTY bör köra ISO 8859 och inte UTF-8.

Om du vill ha felmeddelanden på engelska i stället för svenska så ändrar du LANGUAGE-variabeln så att det står LANGUAGE=en i stället för LANGUAGE=sv:en som betyder att den skall ge meddelande på svenska först om det finns, annars engelska.

Screen

Kommandot screen används för att köra processer som inte själva fork()-ar till bakgrunden. Det innebär att du exempelvis kan lämna din IRC-session eller andra program för att återuppta den senare. Starta programmet genom screen i stället för det vanliga sättet så kommer det att köras i en screen i stället. En screen kan lämnas och återupptas precis när som helst.

screen irsii

Startar irssi i en screen. Om du kopplar ned din ssh eller tappar din förbindelse eller liknande så kan du återuppta den igen. Att återuppda en screen är enkelt, du loggar in och skriver "screen -r" på kommandoraden. Om du har mer än en screen kanske du måste lista dem (screen -l) först för att sedan starta den med rätt id-nummer.

Att droppa en screen är enkelt. När den är uppe trycker du CTRL-A CTRL-D så släpper den från din display (detach) och lägger sig i bakgrunden. Processen som kör märker inget utan har sin standard I/O precis som vanligt.

Midnight Commander

Om du vill finns det ett "Norton Commander"-liknande skal du kan köra för att göra enklare operationer i skalet, den startas med kommandot "mc" och innebär att du kan navigera med piltangenter samt använda funktionstangenterna för att flytta, kopiera, radera, läsa och göra enklare redigeringar i filer.

När mc är startad kan du växla mellan den och skalet genom att trycka CTRL-O. Om du vill avsluta den kan du trycka F10 och svara Y på frågan.          

I vissa terminaler som exempelvis PuTTY kan du även använda musen för vissa operationer eftersom den skickar muskommandon.


· Published on July 15th, 2013

Zathras?

Zathras är en figur från TV-serien Babylon5. Jag har alltid gillat den serien och har haft för vana att döpa de flesta av mina datorer och servrar hemma från olika karaktärer från den serien. Zathras är en lustig figur och ett passande namn för en server för labb och test såhär.

Kontakt

Anders Sikvall anders@sikvall.se
Telefon i brådskande ärenden: +46-73 99 8 99 05

Load

Load: 0 0.01 0.05