Quotas

Quotas innebär begränsningar i hur mycket utrymme man kan använda av den diskplats som finns tillgänglig på Zathras. I detta utrymme räknas en användares alla filer, inklusive spool och mail och annat som kan förekomma så töm eventuella mail på Zathras för att minska detta.

Databasanvändning i MySQL påverkar dock INTE quotan. Den storleken kontrolleras i stället manuellt och ingen quota är satt på MySQL eftersom det kan förstöra databasfilerna om man gör det.

Quotan fungerar på två sätt, dels begränsar det utrymmet totalt som alla filer får ta upp och dels begränsar det antalet inoder som man får använda. En fil tar normalt upp en eller flera inoder om det är en mycket stor fil. 

Det finns en så kallat soft limit som man tillåts överskrida i 7 dagar. Det finns också en hard limit som inte kan överskridas. Försöker man överskrida den när man skriver till en fil slutar det med skrivfel och filen går som regel förlorad.

I dag är standardinställningarna enligt följande:

Soft Limit 5 GB
Hard limit 6 GB

Antalet filer som får användas är satt till 30 000.

Kontrollera din quota genom att skriva "quota" på kommandoraden. Utrymme anges i kbyte.

Direkt efter inloggningen visar också din quota och hur många procent av filer eller utrymme som är använt. Behöver du mer quota låt mig få veta det så kan jag ordna det. Om det blir så att Zathras behöver mer diskplats senare så löser vi det också men det får bli en viss kostnadsdelning för detta.

· Published on March 11th, 2014

Zathras?

Zathras är en figur från TV-serien Babylon5. Jag har alltid gillat den serien och har haft för vana att döpa de flesta av mina datorer och servrar hemma från olika karaktärer från den serien. Zathras är en lustig figur och ett passande namn för en server för labb och test såhär.

Kontakt

Anders Sikvall anders@sikvall.se
Telefon i brådskande ärenden: +46-73 99 8 99 05

Load

Load: 0.01 0.04 0.05