Hemsida

Hemkatalog

Alla användare har i sin hemkatalog en mapp som heter "www". Den exponeras publikt och adressen till den är helt enkelt http://zathras.ichimusai.org/~user/ där user byts mot ditt användarnamn, dvs samma namn som du loggar in med.

I denna katalog kan du installera vad du vill, det finns tillgång till PHP5 och mysql. Har du inte redan ett konto på mysql-databasen kan du maila anders@sikvall.se och få ett. Med detta har du tillgång till en full LAMP-miljö (Linux Apache Mysql PHP) och kan köra vad du vill från wordpress till drupal.

Vill du göra det enklare för dig skapar du annars bara en index.html i denna katalog och den kan du fylla med lämplig html-kod.

Rättigheter

Egen sida under Zathras

(Adress http://zathras.ichimusai.org/~user/...)

För att webservern skall kunna läsa dina filer måste dessa kunna läsas av användaren www-data. Därför kan det vara en god idé att ändra grupptillhörigheten hos filer och kataloger så att du är ägaren och www-data är gruppen på dem. På så vis kan du styra så att dels ingen annan användare på servern kan se filerna (utom de som har root-access) och ändå se till att det fungerar med webservern.

Ändra ägarskapet hos filer gör du med kommandot chown och rättigheterna sätter du med chmod. Du kan läsa mer om hur kommandona fungerar genom att skriva "man chown" eller "man chmod" men i princip så kan du göra följande:

chown -R .www-data www

Det ändrar grupptillhörigheten på alla filer i www och alla underkataloger så att de tillhör gruppen www-data i stället.  Därefter kan du sätta rättigheterna 750 på kataloger och 640 på filer med följande kommandon

cd ~/www
chmod 640 `find -type f`
chmod 750 `find -type d`

Nu har alla filerna rättigheter för webservern att läsa och komma åt. Vissa system kan kräva att webservern kan skriva till filen (sätt då 660 i stället) och till katalogen (sätt då 770 i stället).

Egen domän

(Address http://din.domän.se/ eller liknande)

För den som har egen domän är det inga problem med rättigheterna eftersom Zathras då kör en separat process med samma användare som domänägaren. Det innebär att apache kommer ha dina rättigheter när den servar requests från din virtuella domän.

Loggfiler

Loggfiler sparas som regel i en separat katalog under din hemkatalog om du har en domän hos oss (virtuell host) annars finns det inga separata loggar för din sida om du använder den vanliga hemkatalogen under domänen zathras.ichimusai.org.

Om du har loggfiler ligger de förmodligen www-logs och du kan analysera dem genom att använda ett verktyg som heter goaccess. Mer om detta finner du på sidan goaccess.


 

· Published on February 8th, 2014

Zathras?

Zathras är en figur från TV-serien Babylon5. Jag har alltid gillat den serien och har haft för vana att döpa de flesta av mina datorer och servrar hemma från olika karaktärer från den serien. Zathras är en lustig figur och ett passande namn för en server för labb och test såhär.

Kontakt

Anders Sikvall anders@sikvall.se
Telefon i brådskande ärenden: +46-73 99 8 99 05

Load

Load: 0 0.01 0.05